Допълнителни пояснения във връзка с тол системата за таксуване на МПС с общо тегло над 3.5т

От 1 Март 2020г. в Република България влиза в действие електронна система за събиране на пътни такси, които се изчисляват на база на действително изминатото разстояние по тези участъци от пътната мрежа, които попадат в обхвата на системата. Към днешна дата за превозвачите има четири варианта за заплащане на тол таксите, от които да направят своя избор:

 

- Вариант 1

Със закупуване на маршрутна карта. Валидна е за 24ч., считано от момента на нейното потвърждаване. Превозвачите следва да си я закупят от предвидените за тази цел места преди извършване на съответното пътуване, като се задава начална точка, крайна точка и няколко контролни междинни точки. Повече информация можете да намерите на следния линк: https://www.bgtoll.bg/tol-taksa).

 

- Вариант 2

Чрез деклариране на данните за изминатите пътни участъци посредством допълнително OBU устройство (така наречената „машинка“). Това устройство се предоставя на превозвачите от Национален Доставчик на Услуги (НДУ). Повече информация за този вариант, цени и актуални новини за него, можете да научите на www.tollpass.bg

 

- Вариант 3

Чрез устройство на Европейски Доставчик на Услуги (ЕУЕСТ), или иначе казано „машинка“, закупена от чужбина, която обслужва тол система извън България. Това устройство позволява да се отчитат таксите не само в България, но и в други страни с тол системи. За целта този ЕУЕСТ доставчик трябва да има споразумение с АПИ или НДУ в България.

 

- Вариант 4

Нашата компания Равена ООД и съответно GPS платформата ни Skywatch вече е официален партньор на TOLLBG (можете да проверите това на следния линк: https://www.tollbg.eu/registri/). По този начин можете да заплащате дължимите тол такси чрез съществуващото в МПС GPS проследяващо устройство, вместо чрез маршрутна карта или допълнителна OBU „машинка“. За тази цел, трябва да са изпълнени три условия:

1. GPS устройството трябва да отговаря на критериите на АПИ (в противен случай ще трябва да се закупи и инсталира ново устройство, което съотвества на изискванията на тол системата). Можете да направите проверка на следните телефони: 0887069238, 0884041929, 02/8657351, 02/8660886.

2. Съществуващите GPS устройства, които са подходящи за употреба, следва да се пренастроят според изискванията на АПИ, за да могат да предават данните с много висока честота.

3. Трябва да сключите договор с Равена ООД относно предоставянето на GPS услуги. За съществуващи абонати, които вече имат сключен договор, следва да се сключи нов договор. В случай, че някое от вече инсталираните в МПС устройства не съответства на всички изисквания на АПИ, следва да се подпише Анекс към договора, където ще има препоръка за подмяна на GPS устройствата с модел, който е напълно съвместим.

4. Трябва да сключите договор с TOLLBG и да посочите Равена ООД / Skywatch за Ваш доставчик на GPS услуги (за повече информация, посетете www.tollbg.eu). Заявка за договор можете да попълните на https://www.tollbg.eu/tollrequest/

ВАЖНО!
В случай, че изберете този вариант, текущата Ви месечна такса към Skywatch GPS остава без никаква промяна! Това е валидно само за настоящи клиенти на Равена ООД. Всички бъдещи клиенти ще заплащат допълнителна такса, ако желаят да декларират пътните си такси чрез платформата Skywatch GPS.

 

 

Поради все още оскъдната информация относно цената на различните варианти, не можем да Ви посъветваме кой вариант е най-изгоден за Вас.

При избор на отчитане чрез допълнително OBU устройство (Вариант 2), ще можете да получите „машинка“ (OBU устройството) срещу депозит от 1лв. без ДДС и ще дължите месечна такса за всяко МПС към TOLLPASS в размер на 15,90лв. без ДДС на месец.(www.tollpass.bg)

В случай, че изберете да отчитате през GPS устройството във Вашето МПС (Вариант 4), ще дължите месечна такса за всяко МПС към TOLLBG (размерът на таксата все още не е оповестен публично).

ВНИМАНИЕ!
РАВЕНА ООД / Skywatch няма финансово отношение към таксите, които ще заплащате към TOLLBG!

TOP